Kamerbrief Beleidsreactie op Evaluatie Europafonds 2001-2004

Het ‘nee’ bij het referendum over het Europese Grondwettelijk Verdrag heeft het kabinet doen besluiten tot een andere aanpak van communicatie over het Europese integratieproces. Het kabinet wil Europa beter verankeren in het onderwijs. Een belangrijk element in deze nieuwe aanpak van Europacommunicatie is het Europafonds.