Subsidieregeling VWS-subsidies

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2006, houdende vaststelling van algemene subsidieregels (Subsidieregeling VWS-subsidies).

Deze regeling is per 1 juli 2011 vervallen. U kunt geen nieuwe aanvragen tot subsidieverlening meer indienen op grond van deze subsidieregeling.