Antwoorden vragen over Departementaal jaarverslag, rapport Algemene Rekenkamer bij jaarverslag en slotwet 2005