Samenvatting Evaluatie Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal

Samenvatting van de evaluatie van Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (BBI) is een tussentijdse evaluatie en betreft de eerste drie jaar van de uitvoering van het BBI-beleid. Doel van de evaluatie is een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de werking van het BBI.