Behoeftestellingen Marinestudie 2005

Op 18 mei 2006 heb ik u per brief (Kamerstuk 30 300 X nr. 95) geïnformeerd over drie behoeftestellingen die deel uitmaken van de Marinestudie 2005. Het betreft de verwerving van een joint logistiek ondersteuningsschip, de verwerving van vier patrouilleschepen, en de veiligheidsaanpassingen aan de sonar van de Walrusklasse-onderzeeboten.

Om de in de bovengenoemde brief vermelde tijdschema’s te kunnen halen, ben ik voornemens vooruitlopend op de parlementaire behandeling van de behoeftestellingen te beginnen met de verwervingsvoorbereiding van de vier patrouilleschepen en het joint logistiek ondersteuningsschip. Aan de beoogde hoofdaannemer zullen, onder expliciet voorbehoud van parlementaire goedkeuring, offertes worden gevraagd. Vervolgens zal worden begonnen met de onderhandelingen. In geval besloten wordt af te zien van deze behoefstellingen zijn er geen contractuele verplichtingen anders dan een beperkt bedrag aan ontwerpkosten.

Het tijdschema ten aanzien van de veiligheidsaanpassingen aan de sonar van de Walrusklasse-onderzeeboten biedt meer ruimte.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE