Brief aan de 2e Kamer van BZK mede namens OCW over 'kennis- en adviesfunctie Rijksoverheid'