Voortgang WTO-ronde

De lopende onderhandelingsronde werd gelanceerd in 2001. Centraal staan landbouw (beperking van binnenlandse steun, afschaffing van exportsteun - inclusief die via voedselhulp, exportkredieten en staatshandelsondernemingen - en verruiming van markttoegang.


markttoegang), vermindering van handelsbescherming voor diensten en industrieproducten en versterking van internationale spelregels voor de hande