br. 1812 eerste suppletore begroting hoofdstuk XII en Infrastructuurfonds over 2006 (30 560 XII en 30 560 A).