Intelligent maatwerk

Doel project: Het realiseren van een ‘open innovatielab’ waar bedrijven samen met andere bedrijven en kennisinstellingen in een klinische omgeving innovaties kunnen doorontwikkelen en uittesten teneinde sneller te innoveren en nieuwe producten op de markt te brengen