Antwoord op vragen van de leden Timmermans en Crone aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken over de betrouwbaarheid van de Russische gaslevranciers

Bijgaand de beantwoording van de vragen van de leden Timmermans en
Crone, gesteld aan de Minister van Buitenlandse zaken en mij, over de betrouwbaarheid
van de Russische gasleveranties.