Vragen van de leden Van der Vlies (SGP), Van Vroonhoven-Kok (CDA) en Slob (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van der Laan, over de wijze van subsidiëring van monumentale orgels