Tweede Voortgangsrapportage kabinetsstandpunt Stimuleren langer werken van ouderen : schematisch overzicht stand van zaken maatregelen (juni 2006)