Tweede Voortgangsrapportage kabinetsstandpunt Stimuleren langer werken van ouderen : stand van zaken juni 2006