Vragen van de leden Hamer ( PVDA ) , Vergeer ( SP ) en Lambrechts ( D66 ) over bezuinigingen op de lessen lichamelijke opvoeding (Ingezonden 15 juni 2006)