Registratie van informatie m.b.t. benoeming, ontslag en herbenoeming van burgemeesters, cdK’s, leden Raad van State, leden Algemene Rekenkamer, Hoge Raad van Adel, het Kapittel van de Civiele Orden (ook electronisch).