br.60267 aanbieding nav het verslag beh. bij het wetsvoorstel tot wijziging v.d. Wvw 1994 en enkele aanverwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard