In actie voor acquisitie. Hoe Nederland profiteert van buitenlandse investeringen

De acquisitiebrief gaat in op een van de doelstellingen van het buitenlands economisch beleid, te weten het bevorderen van investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland.