Vragen van het lid Lambrechts (D66) over het weigeren van een leerling wegens het gebruik van tv en internet.