Maandoverzichten doorvoer 2005

Bij de doorvoer over Nederlands grondgebied van militaire goederen geldt sinds eind 2004, in alle gevallen waarbij niet al sprake is van een vergunningplicht, een meldplicht. Hoewel dit aanwijzingen kan opleveren of er iets mis is met een zending, is het belangrijkste doel het in kaart brengen van de aard en omvang van de doorvoer van militaire goederen over Nederlands grondgebied. Daarom worden de kerngegevens van die meldingen ook in maandoverzichten inzichtelijk gemaakt.

In deze maandoverzichten wordt per melding onder meer aangegeven om welke militaire goederen het gaat, om welke hoeveelheid het gaat, wat het land van herkomst en het land van bestemming is en of er al dan niet een ad hoc vergunningplicht is opgelegd.

De meeste kolommen in de overzichten spreken voor zich, maar de kolom VP/AN vergt enige toelichting. Het komt soms voor dat een vervoerder of expediteur bij wijze van vooraankondiging een melding doet om na te gaan of een mogelijke doorvoer via Nederlands grondgebied op problemen zal stuiten. Als in reactie op zo’n vooraankondiging wordt aangekondigd dat Nederland een ad hoc vergunningplicht zal opleggen, zal de vervoerder of expediteur dit doorgaans terugmelden aan de exporteur in het land van herkomst. Indien deze vervolgens laat weten af te zien van doorvoer via Nederland is in het overzicht de afkorting “AN” zichtbaar.