Scholing belangrijker dan afkomst

Uit onderzoek onder bedrijven die regelmatig personeel aannemen met maximaal een afgeronde VMBO-opleiding blijkt dat opleiding en werkervaring de belangrijkste beoordelingsfactoren zijn om te worden uitgenodigd voor een gesprek.

Geslacht en etniciteit spelen een veel kleinere rol. Minister van Economische Zaken Joop Wijn in een reactie op het rapport: “Dit onderzoek laat zien dat het allerbelangrijkste is dat je je school afmaakt en niet waar je ouders geboren zijn.”

Eenmaal op gesprek leggen kenmerken die direct kunnen worden waargenomen het grootste gewicht in de schaal. Beheersing van de Nederlandse taal blijkt absoluut noodzakelijk te zijn. Of het met accent gesproken wordt is niet erg, als de kandidaat zich maar in het Nederlands kan uitdrukken. Verder zijn er ongeschreven gedragscodes die grote invloed hebben op de kans om te worden aangenomen. Sollicitanten moeten niet te laat komen, geen onverzorgde kleding en opvallende piercings dragen, en oogcontact niet schuwen.

Als het door taal- en sollicitatiecursussen lukt werkzoekenden de Nederlandse taal en essentiële vaardigheden van een sollicitatiegesprek bij te brengen, vergroot dit de kans op een baan enorm. Toekenning van een vorm van loonkostensubsidiëring blijkt daarentegen weinig effect te hebben op de aantrekkelijkheid van een specifieke kandidaat voor een reeds opengestelde vacature. De vraag of loonkostensubsidies tot een groter aantal opengestelde vacatures leiden, kan met dit onderzoek niet worden beantwoord.