Verstedelijkingsbeleid tot 2010

In 2006 zullen naar verwachting meer dan 80.000 woningen worden gerealiseerd, een stijging die in 2007 (90.000 woningen) zal doorzetten. Dit schrijft minister Pieter Winsemius van VROM in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat in de meeste regio's de afgesproken woningbouwaantallen kunnen worden gehaald. Hierdoor zal het woningtekort afnemen en meer evenwicht in de woningmarkt ontstaan.

Om voldoende woningproductie te halen is het op korte termijn op peil brengen van de beschikbare bestemmingsplancapaciteit het meest urgent. Want zonder plancapaciteit kan er niet worden gebouwd. Het zorgen voor voldoende harde bestemmingsplancapaciteit is een gemeentelijke en provinciale verantwoordelijkheid.