Bijlage: Antwoord Bruins op vragen van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onde