Activiteiten voor en van de agribusiness

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Activiteiten voor en van de agribusiness
Meldingsnummer 596740280690000:1680
Verantwoordelijke(n) Minister van LNV voor deze Directeur Industrie en Handel

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) particulieren
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw-gegevens
Verzameldoel - bereikbaarheid van betrokkenen. - de communicatie met betrokkenen - het verzenden van informatie over de producten en diensten van de organisatie LNV/I&H - het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie - het onderhouden van het contact met betrokkenen -beheren van een relatiebestand voor eigen belang en voor gelijkgestemde in de agribusiness.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw-gegevens
Verzameldoel - bereikbaarheid van betrokkenen. - de communicatie met betrokkenen - het verzenden van informatie over de producten en diensten van de organisatie LNV/I&H - het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie - het onderhouden van het contact met betrokkenen -beheren van een relatiebestand voor eigen belang en voor gelijkgestemde in de agribusiness.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) contactgegevens
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw-gegevens
Verzameldoel - bereikbaarheid van betrokkenen. - de communicatie met betrokkenen - het verzenden van informatie over de producten en diensten van de organisatie LNV/I&H - het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie - het onderhouden van het contact met betrokkenen -beheren van een relatiebestand voor eigen belang en voor gelijkgestemde in de agribusiness.
Soort gegevens bedrijfsgegevens
Verzameldoel - bereikbaarheid van betrokkenen. - de communicatie met betrokkenen - het verzenden van informatie over de producten en diensten van de organisatie LNV/I&H - het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie - het onderhouden van het contact met betrokkenen -beheren van een relatiebestand voor eigen belang en voor gelijkgestemde in de agribusiness.
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Uitnodigen ivm te houden congressen
 • uitnodigen ivm te houden seminars
 • uitnodigen ivm te houden contactbijeenkomsten
 • uitnodigen van overleg tussen Captains of Industry
 • uitnodigen ivm te houden spreekdagen diverse landen
 • Lijst van personen die deelnemen aan een contactbijeenkomst waar een betaling aanvast zit om zo de debiteuren controle te doen.
 • handelsreizen
 • verzenden van het eigen magazine Berichten Buitenland
 • Verzenden op verzoek van Marktrapporten

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • secretaresses
 • beleidsmedewerkers

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van LNV voor deze Directeur Industrie en Handel
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND