Administratie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Administratie
Meldingsnummer 615032938540000:6768
Verantwoordelijke(n) Directeur IFZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers IFZ
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Bijhouden van de uitgaven, bestellingen en facturen. Er wordt gewerkt met systeem FAP (boekhoudingssysteem) en IBIS (uitgaven) waarin persoonlijke gegevens vermeld staan. Directie FEZ (FSC) is eigenaar van deze systemen. De medewerkers van de afdeling planning&control werken er mee.
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Boekhouden

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur IFZ
Postadres Postbus 20401
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Directie FEZ, Van Oostrum
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND