Administratie van adressen binnen Directie Kennis

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Administratie van adressen binnen Directie Kennis
Meldingsnummer 458547991660000:8048
Verantwoordelijke(n) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen bij: onderzoeksinstellingen, bijv. CBS, LEI-DLO,
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens Telefoon en faxgegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens Functienaam
Verzameldoel Identificatie van de rol van betrokkene binnen de externe organisatie.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Contactpersonen bij: overheidsinstellingen, bijv. Provincies,
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens telefoon- en faxgegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens functienaam
Verzameldoel Identificatie van de rol van betrokkene binnen de externe organisatie.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Contactpersonen bij: Projectbureaus: bijv.Belvedere
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens telefoon- en faxgegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens functienaam
Verzameldoel Identificatie van de rol van betrokkene binnen de externe organisatie.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Contactpersonen bij: Europa, bijv. Eurostat
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens telefoon- en faxgegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens functienaam
Verzameldoel Identificatie van de rol van betrokkene binnen de externe organisatie.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Contactpersonen Produktschap: bijv. PVE, HPA
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens telefoon- en faxgegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens functienaam
Verzameldoel Identificatie van de rol van betrokkene binnen de externe organisatie.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Contactpersonen bij: zelfstandig bestuursorgaan: bijv. SBB
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens telefoon- en faxgegevens
Verzameldoel Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.
Soort gegevens functienaam
Verzameldoel Identificatie van de rol van betrokkene binnen de externe organisatie.
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het administreren van adressen van relaties van Directie Kennis m middels o.a. samenwerking en informatievoorziening invulling te kunnen geven aan de taken van de Directie.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdelingshoofden
  • Beleidscoördinator (+programmatrekkers)
  • secretariaat

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Bezoekadres Bennekomseweg 41
6717LL EDE
NEDERLAND
Postadres Postbus 482
6710BL EDE
NEDERLAND