Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Hoof bij het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI): Handhaving door de Sociale Verzekeringsbank in 2005