Advies commissie vennootschapsrecht over het wetsvoorstel inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht

De commissie vennootschapsrecht heeft eind november 2006 advies uitgebracht over het wetsvoorstel bv-recht.