Roadshow Leven Lang Leren in de metaal-, elektro- en installatietechniek op 29 november

Scholing van werknemers is cruciaal om de economische bedrijvigheid in Nederland te versterken en te behouden. Ook al onderkennen ondernemers het belang van scholing, vooral voor kleinere bedrijven blijkt het soms lastig hieraan handen en voeten te geven. Het ministerie van Economische Zaken organiseert daarom vier roadshows over scholing en Leven Lang Leren in de praktijk.

Op woensdag 29 november 2006 vindt de roadshow Leven Lang Leren in de metaal-, elektro- en installatietechniek plaats in het Erasmus Expo-& Congrescentrum, Burgemeester Oudlaan 50 in Rotterdam.

De roadshow gaat over het belang van scholing in de metaal-, elektro- en installatietechniek. Hij geeft antwoord op vragen als: wat zijn de ingrediënten voor goed opgeleid personeel? Wat levert scholing op? Is er voldoende wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen? Hangt scholing noodzakelijkerwijs samen met innovatie?
De bijeenkomst duurt van 9.30 uur tot 13.30 uur. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Chris Buijink, directeur-generaal Ondernemen en Innovatie van EZ, en Jan Kamminga, voorzitter van FME-CWM, zullen ingaan op het belang van een leven lang leren. Ondernemers, branches en kennisinstellingen geven in drie workshops een kijkje in hun keuken door hun goede en minder goede ervaringen te delen. Op een informatiemarkt presenteren scholingsaanbieders uit de branche zich.

Een aantal bedrijven heeft zijn voorstel voor scholing aangemeld. Een deskundige jury heeft uit deze aanmeldingen de drie beste voorstellen geselecteerd. Deze worden door de bedenkers plenair gepresenteerd tijdens een ‘scholingswedstrijd’ waarna de zaal beslist wie van de genomineerden het beste plan heeft. De winnaar ontvangt een scholingscheque ter waarde van 2.500 euro.

Programma

09.00 uur Registratie en ontvangst deelnemersmap
09.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter de heer ir. M. van Heezik
09.40 uur Presentatie ‘Leven Lang Leren’ door de heer J. Kamminga, voorzitter van de vereniging FME-CWM
10.00 uur Rondetafelgesprek met voorzitters van de brancheorganisaties
10.30 uur Workshop 1: Erkenning verworven competenties, van praktijkervaring tot diploma.
Workshop 2: Opleidingsbedrijf Metaal Rijnmond (OBM), de weg naar opscholing en opleiding.
Workshop 3: Koudecentrum, maatwerkscholing dankzij samenwerking onderwijs bedrijfsleven.
11.10 uur Pauze
11.35 uur Terugkoppeling resultaten workshops door dagvoorzitter
11.55 uur Scholingswedstrijd met drie MKB-bedrijven
12.15 uur Uitreiking scholingscheque door drs. C.P. Buijink, Directeur-Generaal
van Ondernemen en Innovatie, ministerie van Economische Zaken
Speech ‘Belang van een Leven Lang Leren’ door drs. C.P. Buijink
12.30 uur Start informatiemarkt en lunchbuffet
13.30 uur Einde bijeenkomst


Meer informatie
Gerard Westerhof, persvoorlichter ministerie Economische Zaken, telefoon (070) 379 7079, e-mail: g.p.m.westerhof@minez.nl