Bijlage: Notitie ‘Overwegingen t.b.v. aanpassing van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’