Bijlage: Voortgangsrapportage 2006 Kennis voor de samenleving