Toezending 2de Voortgangsrapportage 2006 Kennis voor de samenleving, Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI’s