De achtergronden van gemeentelijke prestaties

In opdracht van het ministerie van BZK vond dit onderzoek naar de factoren die de prestaties van gemeenten beïnvloeden plaats. De bepalende factoren en randvoorwaarden voor prestaties van gemeenten kunnen aanknopingspunten bieden voor het ministerie om gemeenten te ondersteunen in het verbeteren van deze prestaties.

In dit onderzoek wordt getracht een eerste tipje van de sluier op te lichten over deze factoren die de prestaties van een gemeente bepalen. Het onderzoek moet een aanzet geven tot een breder, meer fundamenteel onderzoek naar deze factoren. In dit onderzoek gaat het erom om een aantal mogelijke verklaringen boven tafel te halen.