Rapportage wapenexport eerste halfjaar 2006

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden "notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen" van 27 februari 1998 (22054, nr. 30), doe ik u hierbij een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2006 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.