Contracten- en leveranciersregistratie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Contracten- en leveranciersregistratie
Meldingsnummer 056630900600000:9088
Verantwoordelijke(n) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) leveranciers van goederen en diensten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Leveranciersgegevens, waaronder:NAW-gegevens, BTW-nr, KvK nr, contractnr, banknr
Verzameldoel Identificeren juiste leverancier en betaalbaarstellen van facturen Contactgegevens met leveranciers
Soort gegevens Contractgegevens, waaronder:DLG contractbeheerder, gunning,status, mutatie
Verzameldoel Administratief beheer van contracten, dwz informatie over contracten vastleggen zodat termijnen kunnen worden bewaakt, inkopen tegen de juiste prijs en condities kunnen worden gedaan, informatie kan worden verstrekt en rapportages worden vervaardigd
Soort gegevens Contractgegevens, waaronder; looptijd, leveringscondities, verplichtingen
Verzameldoel Administratief beheer van contracten, dwz informatie over contracten vastleggen zodat termijnen kunnen worden bewaakt, inkopen tegen de juiste prijs en condities kunnen worden gedaan, informatie kan worden verstrekt en rapportages worden vervaardigd
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) contactpersonen van leveranciers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactpersoongegevens, waaronder Naam, Bezoekadres, Titulatuur, geboortedatum
Verzameldoel Identificeren juiste contactperoon van leverancier en onderhouden correspondentie en communicatie
Soort gegevens Contactpersoongegevens, waaronder functie, werkzaam bij leverancier
Verzameldoel Identificeren juiste contactperoon van leverancier en onderhouden correspondentie en communicatie
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) functionarissen betrokken bij de contracten- en leveranciersregistratie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam functionaris
Verzameldoel Identificatie van degenen die betrokken zijn bij een goede uitvoering van de leverancier- en contracten registratie
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Inzichtelijk maken van bestaande contracten, leveranciers en eventueel daarmee samenhangende rechten en plichten
  • Interne controle, rapportage, onderzoek en statistiek

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Bevoegde personen van IFZ
  • Bevoegde personen van Departementale Auditdienst

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied
Postadres Postbus 20021
3502LA UTRECHT
NEDERLAND