Debiteuren en crediteuren registratie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Debiteuren en crediteuren registratie
Meldingsnummer 056568451700000:1984
Verantwoordelijke(n) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Debiteuren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Stamgegevens zoals debiteurennummer, aanhef, NAW, postbus, land, bankrekeningnr
Verzameldoel Identificeren juiste debiteur en innen van vordering
Soort gegevens Grootboekrekening
Verzameldoel Registreren en innen van vordering
Soort gegevens Gegevens betreffende vorderingen
Verzameldoel Registreren en innen van vordering
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Crediteuren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Stamgegevens zoals crediteurennummer, aanhef, NAW, postbus, land, bankrekeningnr
Verzameldoel Identificeren juiste crediteur en betaalbaarstellen van facturen
Soort gegevens Grootboekrekening
Verzameldoel Registreren en betaalbaarstellen van facturen
Soort gegevens Gegevens betreffende betalingen, verplichtingen en contracten
Verzameldoel Registreren en betaalbaarstellen van facturen
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Functionaris SSC - CE team financiën
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam functionaris
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de behandeling van de debiteuren en crediteuren registratie is betrokken voor een goede uitvoering van het debiteuren en crediteuren beheer
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Vastleggen van verplichtingen jegens derden en het kunnen verrichten van betalingen aan derden (crediteuren)
  • Innen van vorderingen op derden (Debiteuren)
  • Informatie verstrekken over de voortgang van de realisatie van inkomsten en uitgaven (begrotingsuitputting)
  • Verstrekken van informatie ten behoeve van accountantscontrole en ten behoeve van uitvoering van fiscale wetgeving

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DLG-functionarissen belast met betalingen en vorderingen
  • Departementale Auditdienst
  • Bank (in het kader van betaalopdracht)
  • Incassobureau
  • Belastingdienst

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied
Postadres Postbus 20021
3502LA UTRECHT
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam PinkRoccade Public Sector BV Divisie Private Organisaties
Bezoekadres Landdrostlaan 51
7327BG APELDOORN
NEDERLAND