Jaarrapportage compensatiebeleid 2005

Hierbij bied ik u de rapportage over de resultaten van het compensatiebeleid over 2005 aan. De rapportage sluit aan bij de rapportage over 2004 die op 6 december 2005 aan de Kamer is verstuurd (OI/ID/5063504).