Post en zakenregistratie DLG

Basisgegevens


Naam verwerking Post- en zakenregistratie

Meldingsnummer

073004070990000:7888
Verantwoordelijke(n) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?


Betrokkene(n) Adressanten (personen, bedrijven en instanties)
Persoonsgegevens
Soort gegevens

NAWgegevens, provincie, contactpersoon, publicatieverzoek

Verzameldoel

Identificatie van adressanten (betrokken personen, bedrijven en instanties) en voldoen aan verzoek adressant (ter zake het toezenden DLG publicaties)

Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Behandelend medewerkers

Persoonsgegevens

Soort gegevens Naam, datum, afdeling en medewerkerscode
Verzameldoel Afhandelen en traceren van dossier en documenten
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Functionarissen betrokken bij post- & zakenregistratie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling en medewerkerscode
Verzameldoel Identificatie van degene die bij de registratie is betrokken voor een goede uitvoering van de routering en afdoening
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?


Doel(en) van verwerking
  • Interne bedrijfsvoering en de beheersing van de processen post-, zaken-, voortgangsregistratie en archivering.
  • Registreren en de behandeling van inkomende en uitgaande documenten, zaken en dossiers
  • Registreren van gegevens betreffende afspraken, planning en voortgangsbewaking. Zoals het registreren van de behandeling, voortgang, verblijfplaats en afdoening van documenten, zaken- en dossiers
  • Het op verzoek van relaties en ex-DLG medewerkers toezenden van DLG publicaties naar die desbetreffende relaties en ex-DLG medewerkers.
Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")
  • Behandelend medewerkers
  • Roto Smeets Grafiservices
Doorgifte buiten EU Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?


Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Postadres

Postbus 20021
3502LA UTRECHT
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")
Naam Roto Smeets GrafiServices Utrecht
Bezoekadres

Kanaalweg 30
3526KM UTRECHT
NEDERLAND