Registratie Functioneren en beoordelen

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie Functioneren en beoordelen
Meldingsnummer 056661050250000:8928
Verantwoordelijke(n) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, dienst, huidige functie, schaal, leidinggevende
Verzameldoel Identificatie, correspondentie en koppeling informatie aan de juiste persoon
Soort gegevens Werk- ontwikkel-, loopbaanafspraken en afspraken werkomstandigheden
Verzameldoel Vastleggen van gemaakte afspraken ivm periodiek beoordelen van het functioneren van betrokkene
Soort gegevens Resultaten werk-, ontwikkel- en loopbaanafspraken, afspraken werkomstandigheden
Verzameldoel Vastleggen van uitkomsten over in het verleden gemaakte afspraken ivm periodiek beoordelen van het functioneren van betrokkene
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Functionarissen betrokken bij het beoordelen van het functioneren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia zoals naam
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de behandeling van de beoordeling betrokken zijn voor een goede uitvoering
Soort gegevens Interne (bedrijfs-)gegevens zoals functie, afdeling
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de behandeling van de beoordeling betrokken zijn voor een goede uitvoering
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) · Functionarissen betrokken bij de registratie van de beoordeling
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia zoals naam
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de registratie van de beoordeling zijn betrokken voor een goede uitvoering hiervan
Soort gegevens Interne (bedrijfs-)gegevens zoals functie
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de registratie van de beoordeling zijn betrokken voor een goede uitvoering hiervan
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • beoordelen van het functioneren van DLG personeel

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • HRM adviseurs en HRM medewerkers
  • Direct leidinggevende(n)
  • · Betrokkene

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied
Postadres Postbus 20021
3502LA UTRECHT
NEDERLAND