Alle gestolen fietsen in register, ook zonder chip

Alle gestolen fietsen die herkenbaar zijn aan de hand van een chip, merk en framenummer of ingegraveerde postcode, worden nog dit jaar opgenomen in een centraal register bij de RDW. Het is een misverstand dat alleen fietsen met een anti-diefstalchip in het register komen. Er is een geautomatiseerde koppeling tussen de computers van de politie en het register. Elke aangifte van een gestolen fiets komt er daardoor automatisch in te staan. Met de invoering van dit systeem wordt de pakkans van het rijden op een gestolen fiets veel groter. Het kopen van een gestolen fiets wordt daarmee veel minder aantrekkelijk, en het stelen van fietsen dus ook.

Dit schrijft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer, in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamerleden Depla en Dijksma.

Sinds een aantal jaren voorzien Nederlandse fabrikanten hun fietsen van een chip. Meestal zit die in het slot, één fabrikant (Batavus) stopt de chip bij sommige fietsen in het frame. Met speciale apparatuur kan de politie de chip lezen. Als een fiets gestolen blijkt te zijn, kan de politie via het register de eigenaar terugvinden.

Maar ook zonder chip kunnen gestolen fietsen - na aangifte - in het register worden opgenomen. Voorwaarde is dat de fiets herkenbaar is aan de hand van unieke gegevens. Zonder chip kan dat met een ingegraveerde postcode of met de combinatie van framenummer en merk. Alleen met vage omschrijvingen als "groene damesfiets met een scheur in het zadel en verbogen spatbord" kan het register niets.

Als iemand bij de politie aangifte doet van diefstal van een fiets, gaan de gegevens automatisch naar het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Doordat de computers van de politie zijn gekoppeld aan het RDW-register, hoeft de politie hiervoor geen extra handelingen uit te voeren.

Het framenummer van een fiets is in de meeste gevallen ingeslagen in het frame. Bij bijzondere frames waarbij dit niet kan, staat het framenummer op een sticker. Als deze sticker door een dief of heler wordt verwijderd, levert dat een zichtbare beschadiging aan de lak of het frame op, zodat de fiets toch als gestolen is te herkennen.

De invoering van het register met gestolen fietsen was eerder gepland in 2005, maar heeft vertraging opgelopen. Inmiddels zijn alle problemen opgelost, en is de invoering gepland in de loop van 2007. Er is een campagne in voorbereiding die in de tweede helft van het jaar het nieuwe fietsdiefstalregister onder de aandacht van het publiek zal brengen.

Het systeem om gestolen fietsen op te nemen in een centraal register is tot stand gekomen in overleg tussen fietsfabrikanten (de RAI), fietsenwinkels (de BOVAG), de ANWB, de Fietsersbond, het Verbond van Verzekeraars, de politie, het Openbaar Ministerie, de RDW en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Verkeer en Waterstaat.