Briefadvies Zuidvleugel : Extra inzet voor de Zuidvleugel!

Briefadvies waarin wordt geconstateerd dat de projecten uit het bestaande rijksprogramma voor de Zuidvleugel met voorrang moeten worden uitgevoerd. Het voorgenomen beleid is bovendien onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconomische structuur en de bereikbaarheid van de Zuidvleugel. Ook is extra aandacht nodig voor de zwakkere gebieden: het zuidelijk deel van Rotterdam en de Drechtsteden. De raden zijn van mening dat de rijksoverheid de regio over deze uitdagingen moet oppakken en zijn verheugd dat er een urgentieprogramma voor de Randstad komt. In dit programma kan dan extra aandacht aan de Zuidvleugel worden gegeven. De raden wijzen er tevens op dat er op dit moment nog sprake is van een gebrek aan coördinatie, slagvaardigheid en doorzettingsmacht . De verkokering bij de rijksoverheid is nog onvoldoende doorbroken en de rijkscoördinatie moet daarom verbeterd worden.