Inkoopvoordelen van apotheekhoudenden

Tussen mei 2006 en februari 2007 hebben twee onderzoeksbureaus, ConQuaestor BV en Significant BV, onderzoek gedaan naar de inkoopvoordelen van apotheekhoudenden in 2004. Opdrachtgever was het ministerie van VWS. De resultaten staan in het rapport Inkoopvoordelen van apotheekhoudenden. VWS zal deze informatie gebruiken om een nieuwe vergoedingensystematiek voor apotheekhoudenden vast te stellen.