Kamerbrief vorderingen RDM


Naar aanleiding van de op 8 februari jl. verzonden brief over de sloop van de onderzeeboten in Maleisië (Kamerstuk 30 800 X, nr. 63), heeft de vaste commissie voor Defensie verzocht te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de faillissementen van de vennootschappen die deel uitmaakten van het voormalige RDM-concern in relatie tot de daaraan verbonden financiële belangen van de Staat, inclusief tijdsplanning.