MG-circulaire 2007-01 over huurprijsbeleid

Deze circulaire gaat over huurprijsbeleid voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008. MG's zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. MG-circulaires gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.