Nader rapport inzake wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs met betrekking tot inrichtings- en examenvoorschriften en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs