Praktijkkosten van apotheekhoudenden

In opdracht van het ministerie van VWS hebben twee onderzoeksbureaus (ConQuaestor BV en Significant BV) onderzoek gedaan naar de praktijkkosten van apotheekhoudenden in 2004. Het onderzoek is gedaan tussen augustus 2006 en februari 2007. VWS gaat de informatie gebruiken om een nieuwe
vergoedingensystematiek voor apotheekhoudenden vast te stellen.