Uitstelbrief op kamervragen van Miltenburg over de financiering van herstellingsoorden

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DMO-U-2752603

19 maart 2007

De vragen van het lid van Miltenburg (VVD) over de financiering van herstellingsoorden (2060708070) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden voor dit uitstel is dat een goede beantwoording van de vragen nog enig uitzoekwerk vergt.

De beantwoording zal plaatshebben in de week van 16 april 2007.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker