Voedsel versus energie; een dilemma.Achtergrond

Deze achtergrondstudie beschrijft de ontwikkelingen op het gebeid van duurzame energie en voeding. Verder worden de effecten van grootschalig gebruik van biomassa als energie geschetst.