Voedsel versus Energie, een dilemma? Beleidsdossier

Het beleidsdossier beschrijft het bestaande nationale en internationale beleid op het terrein van bio-energie. Het geeft ook een doorkijk naar de nabije toekomst. Bio-energie is een onderdeel van de bio-based economy.