Voedsel versus energie; een dilemma. Opinie-onderzoek en consumentenpanels

Er zijn 516 consumenten ondervraagd of ze bereid zijn bij te dragen aan een gezonder milieu en of ze biobrandstof zullen gaan gebruiken. Tijdens de drie panelbijeenkomsten is gesproken over bio-energie.