Bijlage bij toelichting van de subsidieregeling ESF 2007-2013: correctiesysteem bij wegingsfactoren en scoreberekening van de ranking en Actie D, scholing van werkenden